پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

افزایش بلوغ فکری کاربران اینترنت همراه شده است. فاکتور دیگری که در رشد بانکداری الکترونیکی نقش دارد، این است که بانک­ها متوجه فواید بانکداری الکترونیکی شده­اند و اشتیاق بیشتری برای ارائه آن به مشتریان نشان می­دهند.

  • مزایای بانکداری الکترونیکی

توسعه­ی بانکداری الکترونیکی دارای مزایای قابل توجهی است؛ که برخی از آنها عبارتند از :