پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دریافت وجه نقد، چک، اسناد یا اعتبار مالی وجود ندارد. از طرفی، ارتباط از طریق پست الکترونیکی یا تلفن هم تا آن حد توسعه نیافته است.

ناآشنایی با فناوری: ناآشنایی افراد جامعه با خدمات جدید بانکداری از نبود آموزش­های عمومی و زمینه­های لازم فرهنگی و اجتماعی ناشی می­شود.

از دیگر معایب بانکداری الکترونیکی می­توان به موارد زیر نیز اشاره نمود:

نبود اینترنت پرسرعت و دائمی در برخی از کشورها

بالا بودن هزینه­های زیرساختی بانکداری الکترونیکی (محمدی و نجفی, 1389, ص. 35-37)

 

 

  • خدمات بانکداری اینترنتی