پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

از جمله آن­ها می توان از: علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه(امین، 1406ه.ق،  ج6، ص122)،(9) موسوی خوانساری در روضات الجنات(موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 219)، قاضی نورالله شوشتری در مجالس المومنین(شوشتری،1365ه.ش، ص548) و دکتر صفا در کتابش تاریخ ادبیات در ایران(صفا،1383ه.ش، ج 4، ص 524)، نام برد.

اما به اعتقاد محقق جواهر التفسیر، آقای عباسی، کاشفی اثری با نام «مختصرالجواهر» نداشته و این اسم با اشتباه برخی تذکره نویسان در گروه آثار او قرار گرفته است(کاشفی، 1379ه.ش، صص 64 و 63).

2-1-4-30-مخزن الانشاء: کتابی در زمینه­ی انشاء و آداب نامه نگاری است و به گفته­ی برخی چون دکتر صفا در موضوع فن ترسل است(صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 525). (10)

2-1-4-31- مرآه الصفا فی صفات المصطفی(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316).

2-1-4-32- مصابیح القلوب: نام این کتاب در اعیان الشیعه ذیل آثار کاشفی قرار گرفته و گفته شده که در تاریخ حسن بک روملو این اثر به واعظ نسبت داده شده است( امین، 1406ه.ق، ج 6 ، ص 123).

2-1-4-33- مطلع الانوار : بدون هیچ توضیحی در ریحانه الادب ذکر شده است( مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص32).