پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تاریخی ، ادبیات و کتابشناسی­ها اعم از شیعه و سنی از او یاد شده است، برای اطلاع بیشتر از نظرات دانشمندان در مورد کاشفی به اختصار به برخی از این دیده گاه­ها اشاره می­شود:

2-1-7-1-غیاث الدین خواندمیر در خاتمه خلاصه الاخبارآمده است: «مولانا کمال الدین حسین واعظ  از اصناف علوم معقول و  انواع فنون محسوس و منقول فایده و بهره تمام  دارد  و حالا در دیار خراسان  مفسری  مانند آن  نمی­توان یافت. تفسیر کلام الهی و معانی احادیث  حضرت  رسالت پناهی به  غایت پاکیزه  و مفهوم  ادا  می­فرمود…»(خواندمیر، 1372ه.ش، ص221و222).

خواند میر در این قسمت در شرح احوال کاشفی، اورا آگاه به همه­ی علوم و فنون و هنر بی­مانند در خراسان دانسته و اشاره می­کند که آثار و تألیفات بسیاری دارد و بیشتر آنها را به نام امیر امیر علیشیر نوائی نوشته است و طبق گفته خواندمیر، کاشفی مورد عنایت و توجه این وزیر قرار داشته است.

2-1-7-2- خوانساری در روضات الجنات می­نویسد: «کان  جامعا للعلوم الدینیه  عارفا بالمعارف الیقینیه  کاشفا عن الاسرار العرفانیه واقفا علی السرائر الافنانیه، معلما فی مضامیر الغرائب من العلوم و مسلما فی التفسیر و الحدیث و الریاضی و النجوم ، عادم  العدیل (بی نظیر)  فی ارشاد الخلائق بحسن التقریر ..»(خوانساری،ج 3، ص 217).