پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


خوانساری، 1411ه.ق ، ج 3، ص 219). هم چنین نام این اثر در کتاب­هایی چون: اعیان الشیعه، کشف الظنون ، فوائد رضویه، ریحانه­الادب، سبک شناسی بهار یافت می­شود.

2-1-4-17- روضهالصفا فی مقتل الحسین(علیه السلام): به گفته­ی علامه سید محسن امین ظاهرا کتابی غیر از روضهالشهداء و مقدم بر آن است(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123).

2-1-4-18-شرح اسرار قاسمی: که آن را جواهر الاسرار نیز می­نامند(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31).

2-1-4-19- شرح اسماء الحسنی: که به آن «المرصدالاسنی فی شرح اسماء الحسنی» نیز می­گویند(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج5، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج3، ص 220؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 32) دکتر عباسی محقق جواهر التفسیر نام اصلی آن را «المرصد الأسنی فی استخراج الاسماء الحسنی» می­داند(کاشفی، 1379ه.ش، ص 80.، مقدمه ی مصحح). این کتاب در علم الحروف(8) بوده است و اصطلاحاتی نظیر «استخراج اسم» و «استخراج مطلوب» از اصطلاحات این علم می‏باشد(همان).

2-1-4-20- شرح صحیفه سجادیه(بهار، 1380ه.ش، ص 385).

2-1-4-21- شرح مثنوی: شرحی است که کاشفی بر مثنوی مولوی نوشته، در عنوان اصلی این شرح و گزیده­هایی که کاشفی بر آن نگاشته اختلاف نظر است(ر.ک: توضیح دکتر صفا در تاریخ ادبیات ایران، جلد4، ص  525 و به همین نوشتار ضمن معرفی اثر شماره ی 8).