پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تماشاگران و ضرب و شتم یکی از تماشاگران و رفتار توهین آمیز یکی از مهاجمان استقلال تهران علیه تماشاگران خودی پس از به  ثمر رساندن گل تساوی (برومند دولق،1384).