پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

ی


برای او آثار و کتاب های فراوانی ذکر شده که در جای خود به آن­ها اشاره خواهد گشت اما از بین این آثار، کتاب «روضه الشهداء» که در ذکر و یاد اهل بیت(ع) نوشته شده و ظاهراً نام «روضه خوانی» نیز از این کتاب گرفته شده(قمی، 1385ه.ش، ص 228)، از شهرت خاصی برخوردار است. وی بیشتر با این کتاب شناخته شده است، هر چند که سایر کتاب­ها و مخصوصاً تفاسیرش اهمیت و جایگاه خود را دارند.

یکی از کارهای مهمی که توسط کاشفی انجام می­شد، وعظ و نصیحت مردم بود که در روزهای مشخصی به آن می­پرداخت و جمعیت زیادی هم در جلسه­های وعظ او شرکت می­کردند، از جمله ویژگی­های خطابه­های ملاحسین، بیان آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه و آله) با آهنگ و صوت زیبا و دلنشین بوده است(ر.ک: خواند میر، 1362ه.ش.، ج4، ص ، 345).

واعظ سبزواری از همان قرن نهم هجری تا به امروز در بین تراجم نویسان و تذکره نویسان به القاب و عناوین متنوع و گوناگونی مشهور گشته که هر یک از این عناوین بیانگر این شخصیت بوده و گویای ارزش و جایگاه علمی وی در جهان اسلام هستند. از دانشمندان هم عصر کاشفی غیاث الدین خواند میر و امیر علیشیر نوائی احوال او را شرح داده اند و در زمان­های بعد افرادی چون: حاجی خلیفه، آقا بزرگ تهرانی و رضا قلی خان هدایت، به معرفی او پرداخته­اند.

برخی از این عنوان­ها که در واقع توصیف­گر شخصیت وی هستند عبارتند از: حافظ، خبیر، واعظ، شاعر، متبحر، جامع علوم دینی، کاشف اسرار عرفانی، جَفری، اعدادی، حروفی و …(3)