پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • سرقت و دوم، محافظت از دارایی­ها در برابر کاهش ارزش آنها. بنابراین، مصرف­کنندگان به دنبال سود و بازده پولشان می­باشند.

نیازهای مالی سطح سه: در این سطح رشد منابع مالی برای جبران تورم قرار دارد

نیازهای مالی سطح چهار:  در این سطح، نیاز به محافظت در برابر مالیات و ریسک  قرار دارد.


در جدول 2-2 مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی  ارائه شده است:

 

 

 

جدول 2مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی (Howcroft, Hewer, & Hamilton, 2003)

مهمترین ویژگی­های رفتاری مشتریان خدمات مالی
حین فرآیند جستجوی اطلاعات، مشتریان بیشتر بر منابع شخصی (دوستان و خانواده )تکیه می­کنند .
برای ارزیابی خدمات مشتریان بر شاخص­هایی چون قیمت و … تکیه بیشتری می­نمایند.
در برخورد با نمونه­های متعدد، مشتریان به نخستین نمونه­ی مناسب که رضایت آنان را برآورده کند پاسخ مناسبی می­دهند.
با توجه به نامحسوس بودن خدمات مشتریان هنگام خرید احساس ریسک بیشتری می­کنند.