پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد،آثاری دارد(پور حسن،1393: 86)

مقام معظم رهبری، دشمنی دشمنان انقلاب اسلامی را واقعیتی عینی می دانند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز شده و براساس عوامل مختلف متحول شده است. ایشان طی 25 سال اخیر توطئه ها و اقدام های دشمنان را در عرصه فرهنگی درقالب مفاهیمی چون «تهاجم فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی»، «ناتوی فرهنگی»، «جنگ نرم» و «رخنه فرهنگی» تحلیل کرده اند. از نظر ایشان گستره تهاجم فرهنگیِ جبهه استکبار، همه کشور های دنیاست اما دراین تهاجم مهم ترین هدف، نظام جمهوری اسلامی است، زیرا نظام اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده و اثبات کرده که در این ایستادگی خود صادق است و توانایی مقابله و پیشرفت را نیز دارد.

ب) بدحجابی

آیا جنایتی از این بزرگتر به زن هست که زن را با آرایش، مد و جلوه گری زیورآلات سرگرم کنند و از او بعنوان یک ابزار و وسیله استفاده کنند؟

امروز سر و سینه را از زیورآلات پر کردن و آرایش و مد و لباس را بت خود قرار دادند برای زن انقلابی مسلمان ایرانی ننگ است.چادر بهترین نوع حجاب و نشان ملی ماست(روزنامه جمهوری اسلامی 28/10/1368)