پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گردد.سهامداران در صورت تمایل می توانند، خود عملیات پوشش ریسک را انجام داده و ضرورتی ندارد که حتما شرکت این کار را برای سهامداران انجام دهد؛ البته این در صورتی صدق می نماید که سهامداران اطلاعات بیشتری نسبت به مدیریت شرکت در مورد ریسک هایی که شرکت با آن ها مواجه است، داشته باشند که در عمل به این صورت نمی باشد. تنهاکاری که سهامداران در مقایسه با شرکت بهتر می توانند انجام دهند، تنوع بخشیدن به ریسک است؛یعنی یک سهامدار با استفاده از یک پرتفوی متنوع و متناسب می تواند، بسیاری از ریسک ها را که شرکت با آن ها مواجه است،از بین ببرد.

انجام پوشش ریسک، راهی برای کاهش ریسک است؛پس نظر به مفهوم کاهش ریسک، راهبرد پوشش ریسک اصولا باید توسط فعالان بازار مورد استقبال قرار گیرد اما پاره ای از دلایل نظری و عملی وجود دارد که شرکت ها از راهبرد فوق استفاده نمی کنند. در سطح نظری می توان گفت، سهامدارانی که پرتفوی متناسبی از اوراق بهادار که دارای تنوع مطلوب است،نگهداری می کنند، بسیاری از ریسک هایی را که یک شرکت با آن ها مواجه است را از بین می برند؛لذا نیازی ندارند که شرکت این ریسک را پوشش دهد. در سطح عملی می توان گفت، اگر شرکت های فعال در یک صنعت خاص از راهبرد پوشش ریسک استفاده نکنند، اگر شرکتی در آن صنعت بخواهد به تنهایی از این راهبرد استفاده نماید، ممکن است به جای کاهش ریسک، با افزایش ریسک مواجه گردد(Hull, 2002, pp 153-181).

 


 

 

 

 

 

  • هزینه درماندگی مالی[1]