پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مقصود از تعیین ارزش شرکت[1]، تعیین ارزش دارایی های مالی (اوراق قرضه،سهام عادی ،سهام ممتاز)آن است.تعیین ارزش انواع دارایی های مالی در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارد؛ زیرا سرمایه گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار ، علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه، تبیین می گردد. علاوه بر آن، محیط اقتصادی و عملکرد شرکت در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن مؤثر است.با تبیین ارزش شرکت در فرآیند ارزشیابی اوراق بهادار، شواهدی کسب می گردد که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه گیری نمود و در خصوص بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت، راه کارهای عملی و اجرایی ارائه نمود. فرض اصلی ارزشیابی دارایی های مالی این است که سرمایه گذار قصد دارد، ارزش بازار اوراق بهادار را بداند؛ زیرا اوست که اوراق بهادار شرکت ها را خریدوفروش می نماید(رهنمای رودپشتی،1390،ص119).

ساده ترین نوع دارایی برای ارزشیابی ، دارایی هایی هستند که وجود یک جریان نقدی ثابت و معین را تضمین کنند. این گونه دارایی ها متعهد به پرداخت جریان نقدی به دست آمده هستند . بدون ریسک بوده و نرخ بهره حاصل از آن ها ، نرخ بهره بدون ریسک نامیده می شود . ارزش این دارایی ها با نرخ بدون ریسک به دست آمده و ارزش فعلی جریان نقدی است (Damodaran,2004,p 27) .

ارزش یا مطلوبیت دارایی های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره معین زمانی است.به منظور تعیین ارزش دارایی های مالی از مفاهیم متعددی استفاده می گردد که هر یک از این مفاهیم کاربرد خاص خود را دارند و به این وابسته است که آیا ارزش تک تک اقلام دارایی های شرکت تعیین گردد یا ارزش کل شرکت. این مفاهیم شامل ارزش اسمی،ارزش دفتری،ارزش بازار،ارزش با فرض تداوم فعالیت،ارزش با فرض انحلال و ارزش ذاتی می باشد.در ادامه به هر یک از آن ها اشاره می شود.

  • ارزش اسمی[2]– به موجب ماده 26 اصلاحیه قانون تجارت، ارزش اسمی عبارت است از ارزشی که روی ورقه سهم یا برگ سهم نوشته شده است که به آن مبلغ اسمی نیز گفته می شود(رهنما رودپشتی،1390،ص 120) .

ارزش دفتری[3]– ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با استفاده از این معیار، ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس داده های تاریخی تعیین می گردد. ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه درج می گردد.برای مثال،ارزش دفتری دارایی های ثابت راارزش با فرض انحلال شرکت[4]– ارزش با فرض انحلال شرکت دلالت بر تعیین ارزش بر مبنای فرض برچیده شدن شرکت دارد و عبارت است از وجوه نقدی که شرکت بابت فروش دارایی ها پس از کسر بدهی ها دریافت می نماید. وجوه نقدی که پس از فروش برای شرکت باقی می ماند، بین

1Firm Value