پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • مقدمه

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر و توسعه اقتصادی[1]، موجب ابداع و تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است.علاوه بر گسترش معاملات سنتی دارایی های فیزیکی و مالی،مبادلات مشتقات مالی[2] نیز شتاب روز افزونی یافته است.انواع بسیاری از مشتقات مالی در سازمان ها اعمال می گردند که از طریق کنترل مکانیزم های مدیریت ریسک[3] به ریسک های مالی[4] اشاره دارند.بسیاری از مشتقات مالی،نسبتا جدید بوده و نقش ویژه ای را در مدیریت ریسک ایفا کرده و استفاده از آن ها در سطح جهانی به سرعت گسترش یافته و مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته و در بین شرکتها از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت  از زیانهای متاثر از موقعیت ابزار مشتقه می باشد. اگرچه علل اصلی این زیانها نشان می دهد که این زیانها در اثر استفاده از ابزار مشتقه نبوده ،بلکه در اثر استفاده نابجا از این ابزارها است ، که اغلب به خاطر عدم توجه به ریسک مرتبط با آن می باشد. شرکت ها و مؤسسات مالی در تلاش هستند تا با استفاده از مدیریت ریسک و مشتقات مالی،ریسک های موجود در دنیای واقعی را به ریسک های قابل کنترل تبدیل کرده و از آن ها در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند.در ادبیات مالی،  بازارمشتقهبهعنوانمکملبازارنقدیشناختهمی‌شود،چرا که این بازار کمتر کارکرد تامین مالی دارد اما با ارائه ابزارهای پوشش ریسک، اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاران فعال در بازار نقدی ایجاد می‌کند و باعث توسعه و تقویت کارکردهای بازار نقدی می‌شود. توجه به سرمایه‌گذاران و اطمینان به حضور آن ها در بورس در مواقعی که ریسک بازار بالا می‌رود از موضوعاتی است که اهمیت آن کمتر از پوشش مالی شرکت ها نیست. برای اغلب سرمایه‌گذاران این مساله اهمیت دارد که با کاهش ریسک، بازار سرمایه به سهامداران اطمینان دهد که با ورود سرمایه‌ها به این بازار، از سود مناسبی برخوردار شوند. البته بازار سرمایه و بورس مانند دیگر بازارها اساسا با ریسک همراه است، اما عدم شناخت و آگاهی و از سویی ریسک موجود در بازار باعث شده برخی از سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری گام در این بازار بگذارند . شاید به همین دلیل است که در همه بازارهای مالی و کالایی جهان و ایران به موضوع پوشش ریسک در بازار سرمایه توجه می‌شود(گروه کارشناسان بورس،1392،ص1) .در این تحقیق بر روی قراردادهای آتی (به عنوان پوشش دهنده ریسک) و تاثیر آن بر ارزش شرکت ها کار شده است.

1 Economic Development

2 Financial Derivatives