2-6- سبب‌شناسی اختلالات افسردگی

درباره‌ عوامل بیماری‌زای اختلالات خلقی مطالعات فراوانی صورت گرفته است. طبق پژوهش‌های انجام شده، علل بسیاری در به وجود آمدن افسردگی نقش دارند، مانند عوامل ارثی، زیست ‌شناختی، ‌محیطی، روان شناختی وشخصیتی که به طور خلاصه به شرح آن ها خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که یک عامل به تنهایی به ندرت ممکن است اثر بیماری‌زایی داشته باشد. برای پیدایش بیماری، معمولاً لازم است چند عامل هم زمان در بیمار جمع شوند.

2-6-1- عامل ارث

هرگاه راجع به عامل ارث صحبت می‌کنیم، بدین معنا نیست که اگر پدر یا مادر دچار یکی از انواع اختلالات خلقی‌باشند یا سابقه‌ ابتلا به آن ها را داشته باشند، فرزندان آنان نیز در معرض خطر ابتلا به اختلال خلقی می‌باشند. بررسی‌ها نشان داده ‌است که حدود 25درصد‌ خویشان افراد مبتلا به افسردگی ممکن است خود نیز زمانی زمانی مبتلا بوده اند.‌در حالی که فراوانی اختلال افسردگی درخانواده‌ فردی که به علتی تحت عمل جراحی قرار گرفته است7درصد است(گرشون[1]،1982).