پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی و تشکیل پرونده وضعیت فردی و اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه­دیده؛

ج : ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه­دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوطه؛

د : تهیه و ارائه گزارش و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضایی از مراجع قضایی صالح؛

هـ : نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با کودک و نوجوان و اجرای آراء و تصمیمات در صورت ارجاع مقام قضایی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به­عمل­آمده »[1].

ب : اختصاص شعبی خاص به جرایم علیه کودکان

براساس ماده 31 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اگرچه رسیدگی به جرایم علیه کودکان همچنان در صلاحیت عام دادگاه کیفری باقی خواهد ماند، اما رئیس قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضاوت در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری را جهت رسیدگی به این نوع جرایم اختصاص دهد.