پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

کودک انسانی است که از نظر جسمی، ذهنی، روانی و عاطفی، مرحله رشد و تکوین خود را طی می­کند و بسیار حساس و آسیب­پذیر است. بزه­دیدگی در این دوران آثار بسیار عمیقی در جسم و روان کودک ایجاد می­کند که ممکن است تا مدت­ها و شاید تا پایان عمر دامن­گیر او باشد. یک شکستگی ناشی از بزه­دیدگی در دست یا پا، ویا یک تجاوز جنسی در دوران کودکی می­تواند سرتاسر زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و بر کیفیت آن تأثیر منفی داشته باشد.

میزان تأثیر بزه­دیدگی بر کودک به شدت، مدت و دفعات تکرار آن بستگی دارد. آسیب­های پوستی ( کوفتگی­ها، خراشیدگی­ها، سوختگی­ها و … ) ، آسیب­های استخوانی ( شکستگی­ها، دررفتگی­ها)، ضایعات داخل جمجمه­ای و نخاعی، خونریزی ارگان­های داخلی بدن، ترومای مقعد و دستگاه تناسلی، برخی از آثار جسمی بزه­دیدگی در کودکان هستند.

بیشترین آثار بزه­دیدگی را در موارد بزه­دیدگی کودک در خانواده می­توان مشاهده کرد. کودکانی که در خانه دچار بزه­دیدگی می شوند، علاوه بر آسیب­های جسمانی، آسیب­های روانی-عاطفی بسیاری را نیز تجربه می­کنند. این کودکان معمولاً دارای اعتماد به نفس پایینی بوده، توانایی ارتباط­گیری و سازگاری اجتماعی را ندارند. « استقلال نفس و ایمان به انسانیت خود و دیگران در این افراد بسیار ضعیف است و به همین­جهت سازگاری اجتماعی آنان اندک است »[1].


خود می­آموزد. در بسیاری از موارد نیز کودک بزه­دیده در صدد  انتقام­جویی از شخص بزه­کار یا از جامعه برآید و همین نقطه عطفی برای شروع بزه­کاری او می­شود[2].

مسأله بزه­دیدگی کودکان هنگامی نگران­کننده­تر می­شودکه به درون خانواده­ها راه یابد. پژوهشگران معتقدند، مهمترین مسأله­ای که کودکان را به سمت بزه­کاری سوق می­دهد، بزه­دیدگی آنها در محیط خانه است[3]. گاهی محیط خانه برای کودک آن­قدر ناامن و طاقت­فرسا می­شود که وی فرار از خانه را بر قرار ترجیح می­دهد و به این­ترتیب پای در راهی می­گذارد که خواه نا خواه، او را به سمت ناپاکی­ها و نابهنجاری­ها هدایت می­کند. کودکی که خانه را ترک نموده و در کوچه و خیابان سرگردان می­ماند، برای سیر کردن خود چاره­ای جز تکدی­گری، سرقت، خود فروشی و … ندارد. علاوه براین، بسیاری از کودکان فراری عضو باندهای بزه­کاری شده و آینده  خود و جامعه را با خطر جدی مواجه می­کنند