پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مددجو به­تدریج به قابلیت­ها و استعدادهای خود پی می­برد و امکانات بالقوه خود را می­شناسد وو : روش­­های مددکاری اجتماعی

مددکاران اجتماعی برای ارائه خدمات به مراجعان خود از روش­های مختلفی استفاده می­کنند. برخی از این روش­ها به صورت مستقیم (روش­های اصلی) و برخی به صورت غیر مستقیم[1] (روش­های فرعی) ارائه می­شوند. منظور از روش مستقیم این است که مددکار اجتماعی، به طور مستقیم و چهره به چهره با مراجع سر و کار دارد و خدمات مددکاری را به طور مستقیم ارائه می­کند. روش­های مددکاری فردی( کار با فرد )، مددکاری گروهی( کار با گروه ) و مددکاری اجتماع محور ( کار با اجتماع ) از روش­های مستقیم مددکاری اجتماعی محسوب می­شوند.[2]