پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– خانواده ضداجتماعی : این خانواده واجد ارزش­هایی به شدت مغایر با ارزش­های اجتماعی می­باشد و رفتارهای نامطلوب را تشویق می­کند.

یکی از موضوعات مهمی که در تشکیل پرونده شخصیت باید مد نظر مددکاران قرار بگیرد، نگرش والدین نسبت به تربیت کودک است. برخی از خانواده­ها، تنبیه بدنی شدید و رفتار خشونت آمیز با کودک را یک روش تربیتی مؤثر می­دانند. برخی نیز معتقدند عدم توجه به نیازهای کودکان باعث افزایش توانایی­های آنها در مقابله با سختی­های زندگی آینده می­شود. توجه مددکار اجتماعی به اعتقاداتی از این­دست، می­تواند مرجع قضایی را در درک صحیح عوامل بزه­دیدگی کودک یاری نماید.