پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

حاکم بر این گونه ساختمان ها را الزامی ساخته است(حسین زاده دلیر، 1386: 7). از میان حوادث طبیعی وغیر طبیعی، دو حادثه زلزله و آتش سوزی در ساختمان های بلند بیش از همه حایز اهمیّت است(اسمیت، 1382: 61).

درکشورهای پیشرفته، که دارای حجم وسیعی از مقررات ساختمانی هماهنگ و دقیق هستند، اهمیّت ونیاز تدوین مقررات در زمینه مسایل عمومی معماری ساختمان مطرح و مقررات مربوط به بخش های سازه، تأسیسات مکانیکی برق و…،همگی به عنوان اجزایی ازمقرّرات ساختمان تدوین گشته‌اند، که اساساً ازدیدگاه اجرای ساختمان به طورکلی بررسی و تهیه می شود(Roberts,1988: 83).

1-2-14- تأثیر کاربری اراضی شهرها در آسیب‌پذیری آنها

بسیاری از افراد بر این عقیده هستند که طبیعت، در اصل خود فاجعه‌آفرین نیست، بلکه این روش‌های برخورد نادرست با طبیعت است که به بروز فاجعه‌های انسانی و اقتصادی در سکونتگاه‌ها منجر می‌شود(دورانت و آریل، 1374: 38).

امروزه شهرهایی وجود دارند که با انبوهی از جمعیّت در مناطق طبیعی مخاطره‌انگیز قرار گرفته‌اند، ولی با توجه به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و نظامات ایجاد ساختمان و تأسیسات زیربنایی میزان مخاطرات و آسیب در آنها محدود گردیده است(Weber,1899: 175). در دنیای امروز مفهوم توسعه پایدار از جامعیّتی سخن می‌گوید که دامنه آن علاوه بر حفظ محیط زیست طبیعی و رفع نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی، به چگونه ساختن و درست برپای کردن زیستگاه‌های بشری مربوط می‌گردد. دستاوردهای کنفرانس جهانی اسکان 2 که در سال 1375 (1996) در شهر استانبول برگزار شد، چنین مفهومی را ترویج می‌کرد (United Nations Dept. of Public Information, 1996:14).

یکی از اساسی‌ترین زمینه مطالعات در برنامه‌ریزی شهری، به برنامه‌ریزی نحوۀ استفاده از اراضی و تهیه نقشه کاربری زمین باز می‌گردد. منظور از برنامه‌ریزی نحوه استفاده از اراضی، انجام مطالعات جامع و فراگیر در زمینه تعیین موقعیت هریک از کاربری‌های شهری است(Smith,1996: 28). در این مورد باید نسبت به تدوین ساختار فضایی و سلسله مراتب استقرار حیات و فعالیت و خدمات در سطح شهر اقدام نمود و جایگاه هر فعالیّت شهری را به نسبت سطح نیاز و توان‌های طبیعی و اقتصادی و اجتماعی تحت برنامه‌ریزی قرار داد؛ تعیین سرانه‌های شهری، تراکم‌های خالص و ناخالص جمعیّتی و تراکم‌های ساختمانی تابعی از شرایط کاربری زمین محسوب می‌شود. در این برنامه‌ها رعایت حریم‌های طبیعی و مصنوعی، موقعیت تأسیسات زیربنایی مانند شبکه‌های آب و برق و گاز و فاضلاب و تلفن و حریم مربوط به آنها، از جمله اصول برنامه‌ها می‌باشد. به همان اندازه نیز موقعیت اماکن مسکونی، تأسیسات رفاهی، مراکز تجاری و رفاهی و تحصیلی باید طبق الگوهای