پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اداره آب و فاضلاب روستایی سرخش با برداشت آب از سد دوستی 90 درصد روستاهای مرزی این شهرستان از آب آشامیدنی بهداشتی بهره مند می شوند ( روزنامه قدس ، 17 مهر 1384 ) . نمونه دیگر ، همکاری دو کشور ایالات متحده آمریکا و مکزیک در مرز مشترک دو کشور است . براین اساس دو کشور با اجرای طرح های توسعه ای منطقه ای در مرز آمریکا و مکزیک و استفاده از منابع محلی بویژه نیروی انسانی محلی ضمن برداشتن قدمهای اساسی در راه توسعه مناطق مرزی ، مشکل بیکاری و ناامنی مربوط به آن را نیز تا حدود زیادی حل کرده اند ( عندلیب ، 1380 :‌8 – 47) .