2-4- همه‌گیرشناسی اختلالات افسردگی

در چند دهه اخیر، چه در ایران و چه سایر کشورها، پژوهش‌های همه‌گیرشناسی بسیاری درباره‌ فراوانی و سایر جنبه‌های افسردگی صورت گرفته است. ارقام به دست آمده تفاوت‌های چندانی با یکدیگر ندارند، همه دلالت بر بالا بودن میزان شیوع افسردگی می‌کنند.

در بررسی‌هایی که در ایران انجام گرفته است، شیوع مقعطی، یعنی تعداد بیماران شناخته شده موجود در یک مقطع زمانی معین، حدود 7 درصداست. در بررسی‌های مقطعی، افرادی که در گذشته دچار افسردگی بوده‌ و یا آنان که درآینده ممکن است دچار افسردگی بشوند به حساب نمی‌آیند. چنان چه این ارقام را نیز به حساب آوریم میزان شیوع افسردگی در طول عمر بالاتر خواهد بود.