پایان نامه

عنوان پایان نامه :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرایم خاصّی حضور دارند. یعنی جرایمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم، زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را دارند؛ مانند قاچاق موادّ مخدر و کالا که از زنان به عنوان رابط یا باربَر استفاده می‌شود.

ویژگی‌ چهارم بزهکاری زنان این است که از نظر تکرار جرم، نرخ کمتری دارند. زنان بیشتر مرعوب مجازات در دستگاه پلیس می‌شوند و کمتر جرم را تکرار می‌کنند. در جرائم خشن از جمله سرقت‌های مقرن به آزار یا تهدید، نرخ حضور و مشارکت زنان نسبت به مردان، بسیار پایین‌تر است[1] و مداخله ی آنان در فرآیند ارتکاب جرم، بیشتر به شکل معاونت است تا مباشرت. در موارد اندک هم که مباشرت می‌نمایند، نوع آزار وارده بیشتر از طریق بی‌هوشی و مسموم نمودن مالباخته است تا نیازی به رویارویی و مقابله با مالباخته نباشد.[2]

 

 

 

و صفا، اتّحاد و اتّفاق و حُسن تفاهم متقابل در محیط خانواده، سبب آرامش درونی و پشتکار زندگی بوده و قدرت مقاومت را در برابر ناملایمات و مشکلات زندگی افزایش می‌دهد و از بسیاری از انحرافات پیشگیری می‌نماید.

در برّرسی‌های علمی ثابت شده است که تعداد بزهکاران مجرّد که ازدواج نکرده‌اند، یا یکی از زوجین فوت نموده و یا از هم جدا شده‌اند، بیش از افراد متأهّل است. همچنین هرگاه محیط خانواده شخصی به علل عدم سازش و اختلاف سلیقه زن و شوهر متشنّج شود، هر یک از طرفین برای فرار از رنج و عذاب روحی، مستقیم و یا غیرمستقیم به طرف حالت خطرناک و یا ارتکاب جرائم کشانده می‌شوند.[3]

قلمداد کردن مجرّد بودن به عنوان عاملی برای جرم از جمله سرقت بسیار مشکل است ولی قطعاً نداشتن خانواده شخصی می‌تواند