پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

استحکام این نهشته‌ها عموماً کم بوده و به سمت شمال جای خود را به رسوبات زاینده رود می‌دهند. این نهشته‌ها از شن و ماسه گوشه دار به همراه کمی قلوه سنگ با پرکنندۀ لای و رس با3-1-5- تکتونیک حوضه اصفهان

با توجه به مطالعات انجام شده در حوضۀ اصفهان، هومر (1848)، ساویر (1894)، باخ و همکاران در آغاز قرن بیستم و بالاخره اولین نقشۀ زمین شناسی اصفهان که در سال (1954) توسط سودر انتشار یافت (شاه پسندی و همکاران، 1385: 45-42)، می‌توان زمین شناسی ساختمانی حوضۀ اصفهان را به شرح زیر خلاصه نمود:


دشتِ اصفهان از نظر تقسیمات واحد زمین ساختی در زون سنندج- سیرجان واقع شده است که این واحد ساختمانی برای اولین بار توسط اشتوکلین (1968) معرفی گردیده است. این واحد ساختمانی-رسوبی از پرتکاپوترین واحدهای ایران محسوب می‌گردد و به واسطه قرارگیری بین واحدهای زاگرس رورانده و ایران مرکزی، برخی آن را جزیی از واحد زاگرس (ارتفاعات پیش زاگرس) و برخی دیگر آن را جزیی از واحد ایران مرکزی به حساب آورده‌اند (جمی، 1385: 30). نقشه 3-3،توزیع زمین لرزه ها در ایران و تمرکز بیشتر آنها را درمنطقه زاگرس نشان می دهد همانطور که در نقشه ملاحظه می شود دشت اصفهان نیز از تمرکز زمین لرزه های بالایی برخوردار است.

ایران مرکزی در طی دوران اول متأثر از فاز‌های قدیمی کاتانگاهی، کالدونی و هرسینین واقع گردیده که موجب خشکی زایی و دگرگونی شده است. در دوران دوم تحت تأثیر فازهای آلپ قدیمی واقع شده و فازهایی نظیر کیمبرین قدیمی و کیمبرین جوان و لارامید بر روی آن اثر گذارده و موجب دگرگونی‌هایی گشته است. تاریخ زمین شناسی منطقۀ قدیمی اصفهان از تریاس به بعد بسیار پیچیده بوده است. در این دوره در قسمت مرکز، گودال بزرگی به وجود آمد و سپس رسوبات بسیار ضخیم در آن گذاشته شده است(پاکزاد و همکاران، 1380: 46).ساختار زمین شناسی منطقۀ اصفهان به پنج ناحیه بزرگ ساختمانی با روند شمالی غربی به جنوب شرقی تقسیم شده است:

1-رشته کوه‌های بزرگ آتشفشانی کرکس که این دشت را از کویر مرکزی جدا می‌سازد.

2- فرو رفتگی گاوخونی که از منطقۀ میمه در شمال غرب تا باتلاق گاوخونی ادامه دارد.

3- ارتفاعات آهکی حواشی شهر که بقایای طاقدیس مرکبی در منطقه هستند.