به نام او

 

عنوان فارسی پایان‌نامه: نمونه‌گیری از مجموعه‌ی رتبه‌دار در جامعه‌های چوله

عنوان انگلیسی پایان‌نامه: Ranked Set Sampling in Skeewed Populations

استاد راهنما: خانم دکتز روشنک علی‌اکبری صبا

استاد مشاور: آقای دکتر حمید‌رضا نواب‌پور

بهمن 92