پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


و از طرف دیگر نام خلفای راشدین را نیز آورده و در خطبه­ی آغازین جواهرالتفسیر بعد از ذکر «آله الطاهرین» که باز هم یاد از اهل بیت پاک پیامبر است، به خلفا  اشاره کرده و به آن­ها نیز درود فرستاده است(همان، ص 125). اما در جای دیگر(همان، ص 234) تنها نام ابوبکر و عمر را بدون هیچ مدحی ذکر کرده است.

علاوه بر این­ها یکی دیگر از نکته های قابل توجه در زمینه ی مذهب ملاحسین کاشفی قرار گرفتن بحث «آمین» در پایان تفسیر سوره­ی حمد در جواهر التفسیر است زیرا  این بحث معمولاً در تفاسیر اهل سنت مطرح می شود.