پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ملا حسین کاشفی سبزواری از جمله کسانی است که صاحب کتاب­های بسیار به زبان فارسی بوده و نثر او مورد استقبال فراوان قرار گرفته است،آثاری که در زمینه­های گوناگون حدیث، تفسیر، ادبیات، اخلاق، تاریخ، نجوم و علوم غریبه نوشته شده است.

“جواهرالتفسیر” اولین کتاب  تفسیر  وی و از تفاسیر مهم فارسی است که در آن مباحث مقدماتی خوبی که اطلاع از آن­ها در تفسیر مفید است، بیان شده و هم­چنین از استنادات، روش­ها و رویکردهای متنوع در تفسیر آیات بهره برده است. با وجود استقبال از آثار کاشفی در جوامع فارسی زبان، تاکنون این تفسیر چندان مورد توجه قرار نگرفته و در مورد روش مفسر در طرح مباحث تفسیری کاری انجام نشده است. تحقیق و تصحیح کتاب، به همّت دکتر جواد عباسی صورت گرفته و ایشان در مقدمه­ای درازدامن از کاشفی و آثارش نوشته­اند اما در این مقدمه درباره­ی روش تفسیری مفسر به تفصیل سخن گفته نشده است و هم­چنین مصحح  به  مقایسه و مقابله چهار نسخه خطی از جواهرالتفسیر پرداخته است.

1-2- هدف­های تحقیق

  • شناسایی و معرفی هرچه بیشتر تفسیر “جواهرالتفسیر” که حتی در بین متخصصان این رشته ناشناخته است.
  • شناخت شخصیت علمی ملا حسین کاشفی.
  • آشنایی و معرفی مباحث مقدماتی بر”جواهرالتفسیر”
  • بررسی روش­ها وگرایش­های تفسیری کاشفی در “جواهر التفسیر”