پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

شود. این موارد نشان دهنده دوگانگی در شناخت­ عقیده­ی کاشفی است.

از آنجایی که در کتاب­های تراجم شیعه همانند: اعیان الشیعه­ی سید محسن امین و طبقات اعلام الشیعه­ی آقا بزرگ تهرانی که به شرح احوال علمای شیعه پرداخته می­شود،  نام حسین بن علی کاشفی وجود دارد چنین نتیجه گیری می­شود که آن­ها واعظ کاشفی را از شیعیان دانسته و شرح حال اورا ذکر کرده­اند. بر این اساس بحث در این زمینه را به گفته­ی مدرس تبریزی پیوند می دهیم که می­گوید: «قضاوت در این موضوع در صورت لزوم موکول به کتب مبسوطه­ی مربوطه است»(مدرس تبریزی،1369ه.ش، ج 5، ص 29).


2-1-3- ابعاد علمی واعظ کاشفی

ملاحسین کاشفی سبزواری از دانشمندان پرکار قرن نهم هجری در ایران به حساب می­آید و از نظر علمی در زمان خویش، بی­مانند بوده وی از همان عصر به جامع العلوم بودن و آشنایی بر علوم مختلف مشهور شده است، شهرت علمی این شخصیت تنها منحصر به آن زمان­ها یعنی قرن­های نهم و دهم هجری نیست بلکه امروزه نیز هم از جهت آثار گوناگون بر جای مانده از او و هم از نظر به کارگیری نثر فارسی به شیوه­ای زیبا در کتاب­هایش که گاه آهنگین و همراه با سجع و آمیخته با اشعار فارسی و عربی و سایر زیبایی­های ادبی است، شناخته شده و مشهور گشته است.