پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

ایازی در مجله­ی آیینه­ی میراث(شماره 12،بهار1380) به چاپ رسیده است.

در این پژوهش تلاش خواهد شد تا به  زندگی ملاحسین واعظ کاشفی، آثار و ابعاد علمی این شخصیت، شناسایی ومعرفی کتاب جواهرالتفسیر، دیدگاه­های علوم قرآنی او و روش مفسر در طرح مباحث تفسیری، مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 

1-9- روش تحقیق و شیوه­ی جمع آوری اطلاعات