پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تفسیر ادبی: در چنین تفسیرهایی، اهمیت فوق‏العاده‏ای به مباحث واژگان‏شناسی لغات زبان عرب داده شده و بر پژوهش‏های لفظی برای کشف مفاهیم قرآن تأکید شده است. چنین مفسرانی با کمک از علوم ادبی و تسلط برآن­ها مانند صرف و نحو به تفسیر آیات می‏پردازند(معرفت، 1418ه.ق، ج2، ص480).

1-7- کلیدواژگان طرح تحقیق ومعادل لاتین آن


واعظ کاشفی                                                                                      Vaez  Kashefi

جواهرالتفسیر                                                                               Javaher   al-tafsir

تفسیر قرآن                                                                          Quran interpretation

روش­های تفسیری                                                      Interpretation    methods

1-8-  پیشینه­ی تحقیق