پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

سخنرانی­هایی در مکان­ها و زمان­های مشخص داشت و جمعیت زیادی در این جلسه­ها شرکت می­کرده­اند(نوائی،1363ه.ش، ص268).  و به گفته­ی  قاضی نورالله شوشتری: «نفسی با تاثیر و عبارتی دلپذیر داشت، در بلاغت فصیح عهد و مسیح مهد و سحبان زمان و حسان بود… »(شوشتری، 1365ه.ش، ص 547).

علاوه بر این­ها کاشفی در علم تفسیر تبحر و توانایی خاص خود را داشته که از آثار تفسیری او  تفسیر سوره­ی یوسف (جامع الستین)، جواهر التفسیر که تا آیه 54 سوره نساء را شامل می­شود و مواهب علیه که تفسیر تمام قرآن به صورت موجز و مختصر است، می­توان نام برد، جستجو در این تفاسیر مهارت تفسیری وی را آشکار می­کند.

در کلام مورخ هم­عصر واعظ کاشفی این ویژگی علمی او چنین یافت می شود که: «در  دیار خراسان، مفسری مانند آن جناب نمی­توان یافت … »(خواند میر،1372ه.ش، ص 221).

2-1-4- آثار علمی ملاحسین کاشفی