پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


«یا نِساءَالنَبی لَستُنَّ کَاَحَدٍ مِنَ النِساء اِنِ اتَّقیتُنَّ فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَیَطمَعَ الَّذی فی قَلبِه مَرَضٌ وَ قُلنَ قَولاً مَعروفاً وَ قَرنَ فی بُیوُتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجنَ تَبَّرُجَ الجاهِلیَّه الاُولی…»ای زنان پیامبر شما مانند دیگر زنانزنان مؤمن و بردگان می توانند بدون پرده رو به رو شوند. از یک سو، این وظیفه شرافت ویژه ای نیز بود که که شامل زنان پیامبر شده بود. بدون شک جنبه شرافتی وحق بودن حجاب از جنبه تکلیقی آن بیشتر بوده است.

در شأن نزول این آیه گفته شده که: زنان مسلمان، به مسجد می رفتند و پشت سر پیامبر اکرم (ص) نماز می خواندند.هنگام شب موقعی که برای نماز مغرب و عشاء می رفتند. جوانان هوس باز بر سر راه آنها می نشستند و با مزاج و سخنان ناروا آنها را اذیت کرده و مراحم آنان می شدند، آیه فوق نازل شد.(طباطبائی.ج 7 :ذیل آیه )

جلابیب» جمع جلباب است که اهل تفسیر و لغت برای آن چند معنا ذکر کرده اند.

چادر: در قاموس به عنوان یکی از معانی آمده است :

ما تَغطی بِهِ ثِیابُها مِن فَوقِ کَالمَلحَفَه…..، چیزی است که بوسیله آن، زن تمام لباس های خود را می پوشاند، مثل ملحفه، (چادر مانندمقنعه بلند و چادر کوتاه: در لسان العرب جلباب چنین معنا شده است.

الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الرداء تغطی به المراه  رأسها و صدرها :

جلباب لباسی است از چارقد بزرگتر و ار رداء و عبا کوچکتر که زن بوسیله آن سر و سینه خود را می پوشاند. در تفسیر المیزان آمده است : … اولاًخِمارَ الَذَّی بِهِ رَأسِها وَ وَجهِهِا :

یا مقنعه، چارقد و روسری بلندی است که زن سر و صورتش را با آن می پوشاند.

(طباطبائی،جلد 16 ذیل آیه)