پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رشته مددکاری اجتماعی در مهر ماه 1372 به تصویب رسیده و به دانشگاه ها ابلاغ شد.

تعریف مددکاری اجتماعی، تعریفی سهل و ممتنع است. در کتاب­های مختلف تعاریف گوناگونی از مددکاری اجتماعی ارائه شده است؛ اما جمع همه این تعاریف و ارائه تعریفی که جامع همه جوانب مددکاری اجتماعی بوده و نیز جدا کننده مفاهیم مشابه باشد، کاری دشوار است. موسوی چلک در کتاب مددکاری اجتماعی(1) با مطالعه تعاریف مختلف مددکاری اجتماعی ، تعریف نسبتاً جامع و مانعی را در این خصوص ارائه داده است:


« مددکاری اجتماعی حرفه­ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزش­ها، مهارت­ها و روش­ها که هدف از آن کمک به افراد، گروه­ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی­ها و استفاده از منابع موجود، برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تأثیر گذار باشند »[1].

دقت در تعریف فوق چند نکته کلیدی را بر ما روشن می سازد: