پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

3- اصل رابطه حرفه­ای

همین­دلیل در سوگند­نامه مددکاران اجتماعی به پنهان داشتن اسرار مردم از” نامحرمان” تأکید شده­است. واژه ” نامحرمان ” این نکته را گوشزد می­کند که کسانی که نامحرم نیستند، می­توانند در صورت لزوم از اسرار مطلع شوند »[1]. کاربرد این نکته معمولاً در جایی است که مددکار اجتماعی برای حل مشکل یا رفع نیاز مددجو، نیاز به مشورت یا کمک سایر مددکاران و متخصصین دارد. علاوه بر این در جایی که حفظ اسرار مددجو برای دیگران و جامعه خطری را به همراه داشته باشد، وظیفه مددکار این است که موضوع را با مراجع صالح در میان بگذارد.

5ـ اصل مشارکت مددجو