پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

محتوای پرونده شخصیت اطلاعاتی در رابطه با خصوصیات جسمی و روانی کودک بزه­دیده و والدین او، وضعیت خانوادگی و وضعیت اجتماعی آنهاست که در ادامه به شرح هر یک از آنها خواهیم­پرداخت.

الف : وضعیت جسمانی

یکی از اقدامات مددکار اجتماعی در تشکیل پرونده شخصیت، ارائه گزارشی دقیق از وضعیت جسمی کودک بزه­دیده است. مددکاران اجتماعی در تهیه این گزارش باید در نظر داشته باشند که «آسیب­های جسمی ناشی از بزه­دیدگی همیشه فوری آشکار نمی­شود»[1]. آگاهی از وضعیت جسمی کودک بزه­دیده مستلزم گرفتن شرح حال، مشاهده سوابق پزشکی، انجام معاینات و بررسی آسیب­شناسیآنها همیشه احساس می­کنند که افراد نزدیک توطئه و نقشه­ای علیه او تدارک دیده­اند. در این حالت ممکن است وحشت آنها شدت پیدا کرده و برای اینکه مورد حمله قرار نگیرند، قبلاً خود به دیگران حمله می­کنند.