پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1- بزه­دیدگی کودکان، انواع، علائم و آثار آن؛

2- نیازهای کودکان در شرایط بحرانی با توجه به نوع بزه­دیدگی؛

3- شیوه رفتار با کودکان در سنین مختلف به­ویژه در شرایط بحرانی؛