پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

رشته‌های جدیدی در سال‌های اخیر تأسیس شده است. تکنولوژی IT[1]، معماری اطلاعات در علوم جغرافیایی و علوم زمین محاسبات زمین داده‌ای GC[2]را می‌توان نام برد. لازم به ذکر است در GC پژوهش‌هایی توأم با پارادیم‌های قوی و جدید در برنامه‌ریزی شهری انجام می‌گیرد (کرمی،1381: 112) که نتایج اتوماتیک آن نیز می‌تواند بلایای طبیعی را هشدار دهد.

شبکه ثبت داده‌های محیطی Online و هشدار هوشمند بلایای طبیعی در ارتباط با ابعاد برنامه‌ریزی شهری به صورت عینی و عملی در کشورهای پیشرفته پیاده‌سازی شده است. براین اساس مدیریت واحد بحران نیز در سیستم شبکه پیچیده شهری، نقش بارزتری نشان می‌دهد و برنامه‌هایشبیه‌سازی معطوف به عمل، قبل از وقوع حوادث خطرناک و بلایای طبیعی، پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم را اعمال می‌دارد(Williams , Burton& Jenks, 2000: 57).

به سبب آنکه شهرها پویاهستند وهمیشه در حال تحوّل هستند، برنامه‌ها، مسایل و راه‌حل‌های پویا و انعطاف‌پذیری نیاز دارند. همچنین با وجود داده‌ها و اطلاعات تصویری بسیار ارزشمند که از طریق دستگاه‌ها و سنسورهای هوشمند زمین و سنجنده‌های ماهواره‌ای به صورت Online تهیّه و تولید می‌شوند، می‌تواند مشکل اصلی کمبود داده و اطلاعات را حل نماید، به صورتی که بعد از آن داده‌ها و اطلاعات مذکور می‌توانند وارد سیستم برنامه‌ریزی شهری شوند و برنامه‌ریزی Online و انعطاف‌پذیر توأم با هوشمندی و بازخورد صحیحی را ارائه نمایند. ضمن آنکه می‌تواند کاربران را رده‌بندی نموده و برحسب نیاز آنها اطلاعات را به طور هوشمند ارایه نماید. این کاربران شامل موارد زیر می‌باشد:

1- مراکز خاص مثل آتشنشانی، پلیس و …، در منطقه موردنظر، که قبل از وقوع خطر می‌بایست امکانات و تجهیزات خود را آماده نمایند.

2- مردم که از طریق تلفن، موبایل، کامپیوتر و یا سیستم‌های هشداردهنده مراکز عمومی، قبل از وقوع حادثه باخبر می‌شوند(کرمی، 1381: 112).

همچنین سیستم مذکور می‌تواند برحسب شدت و ضعف خطر (شدت و حجم سیلاب، شدت زلزله، سرعت طوفان، باد و… ) نوع پیام را به طور هوشمند انتخاب نماید و پیام‌های موردنظر را به صورت صوتی، متنی و تصویری ارسال ‌نماید (کیانی، 1380: 19).