پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-6-1-2 پیمانهای سیاسی – نظامی کشورهای هم مرز با قدرتهای فرامنطقه ای

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کارکرد مرزها ، وجود پیمانهای سیاسی – نظامی است که کشورهای منطقه به دلیل ضعف قدرت ملی با قدرت های فرامنطقه ای منعقد می کنند و به این ترتیب زمینه را برای دخالت در کشور مزبور و حتی مناطق مرزی کشور مجاور فراهم می کنند این مسأله وقتی حساستر می شود که مناطق دو کشور همسایه در تقابل با یکدیگر قرار داشته باشد و از این رو سعی در ایجاد نا امنی در کشور مقابل را داشته باشد .

ایران در منطقه ای قرار گرفته که از دیرباز منطقه حضور و در رقابت قدرتهای فرامنطقه ای محسوب می شده است نفت و گاز ، ویژگیهای ژئواستراتژیک و برخی علایق مذهبی ، زبانی و فرهنگی سه زمینه اصلی حضور قدرتهای فرامنطقه ای در خلیج فارس ، قفقاز ، آسیای مرکزی و حتی پاکستان ، افغانستان و آناتولی بوده است . بر این اساس حداکثر تراکم حضور قدرتهای بزرگ در جهان را می توان در مناطق پیرامونی ایران جستجو کرد ( کریمی پور ، 1381 : 30 ) .

از سوی دیگر ، اکثر کشورهای پیرامونی ایران از نظر سیاسی نوپا محسوب می شود ؛ به طوری که به استثنا روسیه و ترکیه ، عمر تأسیس هیچ یک از کشورهای همجوار ایران به یک قرن نمی رسد . در واقع پادشاهی هاو امیرنشین های خلیج فارسی به جز عربستان از نیمه دوم قرن گذشته به استقبال دست یافتند و چهار کشور همسایه شمالی نیز تنها از سال 1991 میلادی بر نقشه جغرافیای سیاسی ظاهر شده اند ( همان : 26) . نوپایی این کشورها ، زمینه نداشتن بلوغ سیاسی و نوعی وابستگی بهدر مناطق مرزی پاکستان با ایران بخشی از این اقدامات است . دولت پاکستان علی رغم مخالفت دولت ایران اخیراً فرودگاه شهر « نوکندی » را که در فاصله 130 کیلومتری مرز شهرستان « میرجاوه » است ، به آمریکایی ها واگذار کرده است . نیروی هوایی آمریکا با بهانه اشراف پروازی و هوایی خواستار واگذاری این فرودگاه شده بود . لازم به ذکر است پیش از این نیروی هوایی آمریکا با استقرار در فرودگاههای مرکزی شمشی ، گوادر و پسنی توانسته است . اشراف خود را بر مرز پاکستان با جمهوری اسلامی ایران کامل کند . ( روزنامه ایران ، 28 دی 1383).

3- حمایتهای مادی ، تسلیحاتی ، اطلاعاتی و … از مخالفان جمهوری اسلامی مستقر در کشورهای همسایه

به عنوان نمونه می توان به حمایت اشغالگران آمریکایی از منافقان در عراق و دخالت انگلستان در قاچاق اسلحه به ایران و حمایت صریح آمریکا از گروهک تروریستی موسوم به جندالله در بلوچستان نام برد . به گفته فرمانده وقت نیروی انتظامی استان خوزستان اعتراف بازداشت شدگان باندهای قاچاق سلاح از عراق به ایران مؤید دخالت اشغالگران انگلیسی در حمایت از قاچاق سلاح به ایران از طریق استانهای مرزی می باشد ( خبرگزاری فارسی 25 آبان 1384) .

4- جنگ روانی و تبلیغاتی در مناطق مرزی به منظور افزایش شکافهای قومی ، مذهبی و سیاسی

5-تجهیز و اعزام تیمهای عملیاتی مخالفان جمهوری اسلامی با هدف ایجاد اغتشاش و ناامنی بویژه در مناطق مرزی

گزارشات متعددی در رابطه با تجهیز و اعزام تیمهای خرابکاری از سوی کشورهای اشغالگر عراق با هدف ایجاد اغتشاش و ناامنی در مناطق و استانهای مرزی وجود دارد. یکی از این موارد بمب گذاری مهر ماه 1384 در شهر اهواز بود که به شهید و مجروح شدن چندتن از ساکنان این شهر منجر شد و انگلیس به طور رسمی از سوی رئیس جمهوری ایران و وزیر اطلاعات متهم به دخالت و پشتیبانی از این اقدام تروریستی شد (روزنامه ایران، 21 آبان 1384).

دو تن از دستگیرشدگان پرونده انفجارهای اهواز به طور صریح اعتراف کردند که تمرینات و آموزشهای خود را تحت نظارت کامل ارتش انگلیس در استان بصره عراق گذرانده اند. همچنین تحقیقات نشان می دهد که مواد منفجره مورد استفاده در انفجارهای استان خوزستان در سال 1384 توسط نیروهای انگلیسی وارد ایران شده بوده است.