پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

راه های ارتباطی میان شهرهای بزرگ و راه های اصلی کشور آسفالت بوده و کیفیت خوبی دارند. رانندگی در ایران از سمت راست و بر اساس مقررات بین المللی انجام می گیرد. بسیاری از جاده های ایران، جاده های کوهستانی اند و از این جهت چشم انداز جالبی نسبت به اطراف دارند. مرکز استان ها و شهرهای بزرگ، با شبکه ای از راه های اصلی و فرعی به واحدهای کوچک مربوط می شوند. راه های اصلی ترانزیتی، جهت شمال غربی–جنوب شرقی یا شمالی–جنوبی دارند و مرز ایران و ترکیه را به مرز ایران و پاکستان، یا مرز ایران به کشورهای شمالی را به داخل کشور مربوط می سازد. اطلس راه های ایران را می توان از دفتر ایرانگردی و جهانگردی یا کتابفروشی ها و روزنامه فروشی ها تهیه کرد.

 

2-5-3 مسافرت از طریق دریایی:


ایران از طریق راه های دریایی و بندرهای واقع در کرانه های دریای مازندران با کشورهای شمالی و بنادر جنوب در خلیج فارس و دریای عمان با کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس ارتباط دارد و از طریق اقیانوس هند به آب های آزاد جهان راه می یابد.

 

2-5-4 مسافرت از طریق راه آهن: 

سرویس های قطار در ایران همانند تمامی کشورهای جهان برنامه حرکت معینی دارند که اطلاعات مربوط بدان را می توان از ایستگاه های راه آهن گرفت. ایستگاههای خروجی ایران از طریق شهرهای سرخس در شمال شرق، جلفا و رازی در شمال غرب و میرجاوه در جنوب شرق میباشد. شهرهای بزرگ ایران مانند تبریز، مشهد، گرگان، اصفهان، کرمان، یزد، اهواز و خرمشهر از طریق راه آهن قابل دسترسی هستند.بهای بلیت قطار با توجه به درجه بندی کوپه ها، مسافت و نوع قطار متفاوت است.