متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی

گرایش :روابط بین الملل

عنوان : بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر    (2014  2001)

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم اداری واقتصادی

 

گروه  علوم سیاسی

رشته روابط بین الملل

 

 

جهت اخذ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان پایان‌نامه

بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر    (2014  2001)