متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی

عنوان : بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران و تهران ) 1388 الی 1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) 1388 الی 1392

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن شمسینی غیاثوند


دیدگاهتان را بنویسید