1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات

1-6-1- تعریف مفهومی

 افسردگی :  افسردگی از اختلالات شایع روان پزشکی می باشد. شیوع آن در زنان 25-12درصد و در مردان 12-5 درصد گزارش شده است(بنجامین[1]،2003). افسردگی اثرات منفی مهمی در عملکرد اجتماعی و شغلی افراد داشته و یکی از علل مهم ناتوانی ها محسوب می شود. مشکلات شغلی یا روابط بین فردی افراد ممکن است تظاهری از یک افسردگی یک قطبی چهارمین علت از دست دادن شغل محسوب می شد.

طبق مطالعات سازمان بهداشت جهانی، تخمین زده شده است که در سال 2020 افسردگی، دومین بیماری ناتوان کننده در بین تمام بیماری های جسمی و روانی خواهد بود، یعنی بیش از تصادفات جاده ای، بیماری های عروق مغزی و بیماری های انسدادی ریوی (کریستوفر[2]،1996) در سال 1992 هزینه کلی ناشی از افسردگی در امریکا 44 بیلیون دلار برآورده شده است(وایری[3]،2003).

صرع : صرع یکی از شایع ترین بیماری های عصبی مزمن دوران کودکی و یکی از مشکلات مهم سلامت در کشورهای در حال توسعه می باشد که شیوع آن به 7/5 درصد می رسد و میزان بروز آن در اولین دهه زندگی در بیشترین حد خود می باشد (رودنبرگ[4]،2002).

تشنج صرعی:  وقایع رفتاری غیر ارادی و ناگهانی همراه با افزایش هم زمان تخلیه الکتریکی مغز است(الکس وهمکاران[5]، 2003).

1-6-2- تعریف عملیاتی

اختلال افسردگی:  نمره ای که آزمودنی ها با توجه به آزمون افسردگی بک کسب می کنند .