فصل دوم

پیشینه‌ی تحقیق

 

2-1- مقدمه

ارزش در مباحث روان‌شناسی، به‌عنوان درونی‌ترین لایه‌ی شخصیت انسان و در علوم اجتماعی، نوعی احساسات ریشه‌ای تعریف شده است. از این عبارت چنین برمی‌آید که ارزش، یک مفهوم انتزاعی است و برای این‌که بتوانیم آن را به‌صورت تجربی بررسی کنیم، باید نمادهای ارزش‌ها را به‌گونه‌ای بیان کنیم که در رفتار قابل مشاهده باشند. ارزش‌ها، همیشه قابل تحول بوده و نسبت به زمان متغیرند. در عالم واقع، ارزش‌ها از بین نمی‌روند و ارزش‌های واقعاً جدیدی نیز ظاهر نمی‌شوند؛ بلکه تغییر ارزش‌ها، اغلب، تحول در سلسله‌ مراتب ارزش‌ها است که در نتیجه‌ی آن، گاهی ارزش‌های مسلط ضعیف شده و ارزش‌های متحول جای آن‌ها را می‌گیرند. تحول ارزش‌ها در موقعیت کنونی جامعه‌ی ما، از جهتی مربوط به پدیده‌ی نو‌گرایی است که با توجه به گسترش ارتباطات جهانی، هر روز پدیده‌ای نو در اجتماعات مختلف ظاهر می‌شود و مردم به‌خصوص قشر جوان می‌خواهند آن را تجربه کنند و از طرف دیگر، قدرت‌های جهانی با طراحی برنامه‌های مختلف فرهنگی، سعی دارند با تغییر در جهت حرکت پدیده‌های تحول فرهنگی جوامع مختلف، آن‌ها را از مسیر تبادل فرهنگی خارج سازند و از این‌طریق به تخریب و تضعیف فرهنگ‌های ملی و منطقه‌ای بپردازند (کلدی و جمشیدی، 1384).

با توجه به افزایش روز افزون اعتیاد و ایجاد مشکلات فرد معتاد برای خانواده، جامعه و دیگر تأثیرات آن در این پژوهش به بررسی و مقایسه ارزش‌های خانواده در زندگی افراد دارای عضو معتاد و خانواده‌های سالم پرداخته شد. در این فصل ابتدا به پیشینه‌ی نظری پرداخته و موضوعات ارزش، خانواده و اعتیاد از دیدگاه دانشمندان مورد بررسی قرار گرفت. سپس در قسمت پیشینه پژوهشی به بررسی مطالعات داخلی و خارجی پرداخته شد.

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

از لینک زیر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه