پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بالا رفتن سن ازدواج رعایت حجاب و عفاف را مشکل می کند مشکلاتی از قبیل خواسته های خانواده طرفین ، نبودن درآمد، شغل و مسکن مناسب سبب شده است که جوانان از ازدواج دوری گزیده و با هزینه های کمتری به ارضای غریزه خود بپردازند از طرف دیگر طبع زن که طبیعتی جلوه گر و خود نما در برابر جنس مخالف است، اگر از راه های خدادادی و مشروع ارضاء نشود طبیعتاَ سراغ راههای دیگر و ناصحیح می رود و این مسلم است که بالا رفتن سن ازدواج بر پایین آمدن سطح حجاب و عفاف و برعکس، بی بند و باری و بی عفتی بر بالا رفتن سن ازدواج اثر متقابل می گذارد. (همان،1386).

  1. عقب نشینی نیروهای مذهبی به دلیل عدم به کارگیری روش صحیح در اجرای احکام در ادیان مختلف


افراط و تفریط ها در اجرای احکام در جوامع بشری می تواند دستاویزی برای دشمن علیه نیروهای متمدن شده و باعث گردد که آنها را به ناحق نیروهای خشونت طلب معرفی کنند و باعث عقب نشینی شان شوند. عقب کشیدن نیروهای مذهبی نیز میدان را برای تبلیغات فرصت طلبان در زمینه بدحجابی و بی حجابی باز می کند(همان،1386).