پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


آنها نخواهد رسید، یک دسته ستمکاران تازیانه به دست که با تازیانه ی خود مردم را می زنند و دسته دوم زنان بد حجاب و برهنه ای هستند که زرق و برق خود را به مردم نشان داده و هوس های آنها را به سوی خود جذب می کنند،موهای سرشان همچون کوهان شتر سبکسر عربی است(علامه طباطبائی،1361ص225).

حضرت عبدالعظیم حسنی از امام محمد تقی (ع) روایت کرده که امیر المؤمنین علی (ع) فرمودند :