پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

یا ترجمه کرده و بیش از 400 مقاله برای خوانندگان تخصصی و غیر تخصصی به رشته تحریر درآورده است.

توبین، نظریه Q توبین را به عنوان شاخصی برای پیش بینی این که آیا وجود سرمایه گذاری شده افزایش و کاهش خواهند یافت، معرفی نمود. Q توبین به زبان ساده عبارت است از نسبت ارزش بازار یک دارایی به هزینه جایگزینی آن. وی معقتد بود که این نسبت می‌تواند برای برآورد وجوه سرمایه‌گذاری آتی و به تبع آن به عنوان یک شاخص خوب جهت شرایط کلی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. توبین همچنین به خاطر نظریه گزینش پرتفوی خود شهرت دارد. این نظریه بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران، سرمایه گذاری پر ریسک و پر بازده را با سرمایه‌گذاری کم ریسک به منظور دستیابی به توازن در سرمایه‌گذاری متعادل می‌کنند. عمده شهرت وی به جهت دیدگاه کینزی وی در اقتصاد و فعالیت‌های وی در زمینه‌ی بازارهای مالی است. وی در سال 2002 در سن 84 سالگی درگذشت. وی معتقد بود، مردم آن طور که اقتصاد دانان فرض می‌کنند، عقلانی عمل نمی‌کنند(شهرآبادی،1385،ص62).


مدل Q توبین در واقع توسط توبین و برنارد[1]  در سال 1968 ارائه شد. آن ها سعی می‌کردند تا توضیح دهند که چگونه بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری را نظم بخشیده و این که چگونه می‌توان به یک سرمایه‌گذار برای یافتن بازارهای جذاب و غیرجذاب از نقطه نظر ارزش یاری رساند. براساس این مدل، یک شرکت در صورتی که ارزشش در بازار بالا رود اقدام به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد کرد و در حالتی که ارزش آن کاهش یابد از سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست. نسبت Q توبین عبارت است از ارزش بازار یک شرکت بعلاوه بدهی‌های بلندمدت و کوتاه مدت آن تقسیم بر دارایی‌های آن شرکت. بنابراین Q توبین به عنوان یک شاخص ارزشیابی بیانگر آن است که نسبت ارزش کلی سهام در بازار و دارایی‌های مرتبط به آن باید در حدود یک باشد. وقتی Q کمتر از یک است شرکت در معرض قبضه مالکیت[2]  بوده و وقتی Q بیشتر از یک است، شرکت می‌باید اقدام به سرمایه‌گذاری نماید؛ زیرا بازار ،ارزش آن را بیش از سرمایه گذاری هایش برآورد می‌کند. توبین در مصاحبه‌ای که با رجیون[3] در سال 1996 انجام داد در خصوص نسبت Qبرای تشریح مدل توبین، نمودار زیر راکه بیانگر مثال ذکرشده است در نظر بگیرید:

 

 

Q>1                                                                                                                   هزینه

Q=1X

R