پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


اگر اتفاقی خلاف میل طرفدارانیک تیم روی دهد- مانند خطای بازیکن تیم حریف روی بازیکن تیم محبوب‏ یا تصمیم‏گیریداور به زیان تیم مورد علاقه در پاسخ رفتار یا اعمال پرخاشجویانه و خشونتآمیز از خود بروز میدهند، آنگاه مرتکب پرخاشگری بازتابی شده‏اند، این نوع پرخاشگرینیز می‏تواند کلامی یا فیزیکی باشد.