پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان

دانشگاه بوعلی سینا دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی روان شناسی    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی    عنوان:  بررسی اثربخشی آموزش  تاب آوری بر کیفیت زندگی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان خوابگاهی دختر سال تحصیلی92-91در شهرستان مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی       واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان) پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد”MA”رشته :روانشناسی گرایش:بالینی موضوع : بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوهی عقلانی- هیجانی– رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پروژه بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری

بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی  عنوان: اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخص های سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع 2

دانشگاه پیام نور تهران مرکز تحصیلات تکمیلی  رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی(Ph.D) رشته روان شناسی سلامت عنوان: اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2 استادان راهنما: دکتر احمد علی­پور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، و کاهش عود مصرف در وابستگان به شیشه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس  دانشگاه علوم و تحقیقات دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: روان شناسی بالینی   عنوان: «اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و ادامه مطلب…

By 92, ago