پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه تفاوت فرزندپروری پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت صبح

زمینه‌های پنهان تعارض همسران  زمینه‌های تعارض همسران به مسایل مالی، فرهنگی، اعتقادی و امثال آن خلاصه نمی‌شود، بلکه برخی از آن‌ها پنهان است و برای یافتن آن‌ها باید تلاش بیش‌تری کرد. مهم‌ترین زمینه‌های تعارض که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه تفاوت روش های حل تعارض پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت صبح

زمینه‌های آشکار تعارض همسران زمینه‌های آشکار تعارض، در جر و بحث‌های همسران به زبان می‌آید و شناسایی آن به‌دلیل عینی بودن، چندان دشوار نیست؛ که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه روش های حل تعارض بین پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت صبح

تعریف مفهومی شیوه های حل تعارض زناشویی هنگامی که دو نفر به عنوان زن و شوهر با یکدیگر زندگی می‌کنند تعارض به وجود خواهد آمد. در تعامل‌های بسیار طبیعی زن و شوهر، مواقعی هست که ادامه مطلب…

By 92, ago